TJÄNSTER

Vi erbjuder tre sorters tjänster:

Lösningar för skyltning och wayfinding
Lansering och hantering av varumärkesidentiteter
Detaljhandelslösningar

Skylt- och vägvisningslösningar

Skylt- och vägvisningslösningar

Lansering och hantering av varumärkesidentitet

Lansering och hantering av varumärkesidentitet

Detaljhandelslösningar

Detaljhandelslösningar

Vårt mål är att hjälpa kunden skapa tillgängliga, produktiva och engagerande miljöer som effektivt kommunicerar kundens varumärke.

Vi kallar det att skapa ”positiva ytor”.

Så här gör vi det möjligt:

1. Vi vet att alla platser och kunder är olika.

Det finns inte någon lösning eller något system som passar alla. Därför lyssnar vi på och engagerar oss i våra kunder. Vi har arbetat inom en mängd olika sektorer och vet att vi måste ta hänsyn till hur verkligheten ser ut, med lösningar som skräddarsys efter kundens krav på design, funktion och budget.

Vi vet också hur viktigt det är att ha god insyn i beteendet hos olika intressent- och användargrupper för att kunna förstå platsen och hur den används.

2. Vi strävar alltid efter att göra ett gott intryck.

Skyltning är vårt arv. Vi vet bättre än någon annan vilka krav på funktion som wayfinding ställer och hur man kommunicerar konsekventa och starka budskap, identiteter och varumärken. Vi vet också att alla former av kommunikation, inklusive skyltning, innebär en möjlighet att göra ett gott intryck. Målet för vårt arbete är att människor ska känna att de är på en positiv plats.

3. Vi delar din ambition.

Vi vill inte bara checka av saker på någon lista, utan ha stimulerande projekt som utmanar oss. Därför vill vi veta allt om din vision och kommer att arbeta hårt för att hjälpa dig uppnå den.

4. Vi tar ansvar.

Vi får det att hända – och har redan en plan för hur vi ska gå tillväga. För att få full kontroll över budgeten och insyn i hela projektförloppet tilldelas du en egen projektledare (vid stora projekt ett eget team).

Med en tillverkning som lyder under världens strängaste krav på miljöhänsyn och kvalitet tar vi också ansvar i en vidare mening.

5. Vi håller oss uppdaterade.

Den lagstiftning som rör utformningen av lokaler och miljöer utvecklas hela tiden och det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Våra specialister har koll på det senaste inom allt från tillgänglighet för funktionshindrade till ständigt nya miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, samtidigt som de hjälper till att utforma själva lagstiftningen.

6. Vi värdesätter kunskap och erfarenhet.

Vi vet hur värdefullt det är att hela tiden kunna lära sig mer och utveckla sin specialistkompetens inom hälso- och sjukvård, utbildning, arbetsplatser, detaljhandel och varumärken. Våra experter ger inte bara information och vägledning, utan fungerar också som en länk mellan formgivare och kund för att skapa goda resultat. Vi får det att hända – och har redan en plan för hur vi ska gå tillväga. För att få full kontroll över budgeten och insyn i hela projektförloppet tilldelas du en egen projektledare (vid stora projekt ett eget team).

Med en tillverkning som lyder under världens strängaste krav på miljöhänsyn och kvalitet tar vi också ansvar i en vidare mening.