DETALJHANDELSLÖSNINGAR

Detaljhandeln står inför hittills okända utmaningar och möjligheter. Internethandeln ökar snabbt och utgör ett hot mot den traditionella detaljhandeln. Men den digitala tekniken som driver denna förändring utgör också enorma möjligheter vad gäller insamlingen av information om och kommunikationen med potentiella kunder.

Att förstå den traditionella detaljhandelns plats och syfte i den här snabbt föränderliga miljön och att veta hur man ska få god avkastning på sina investeringar är av yttersta vikt för att skapa framtida tillväxt och lönsamhet.

Modulex Retail förstår dessa utmaningar och erbjuder ett komplett urval av lösningar och tjänster som kommunicerar ditt varumärke effektivt och hanterar alla visuella beröringspunkter i kundupplevelsen

Checklista

  • Utomhusskyltning
  • Inomhusskyltning
  • Projektledning
  • Snabbtjänst
  • Kampanjmaterial
  • Fordonsdekor
  • Prototyper och innovation
  • Digital skyltning
  • Programvara för kampanjhantering

Modulex Retail sätter kundupplevelsen i centrum av all vår verksamhet. Vi förstår våra kunders förväntningar och omsätter idéer till fungerande lösningar som uppfyller behoven i detaljhandelns föränderliga miljö.

Kompletta lösningar

På Modulex Retail kombinerar vi produkter och tjänster för att leverera och hantera kortsiktiga reklamkampanjer samt grafiska element, skyltar och skyltningsmaterial för att skapa en verkligt engagerande kundupplevelse.

Läs mer >>

 
Skylt- och vägvisningslösningar

Skylt- och vägvisningslösningar

Lansering och hantering av varumärkesidentitet

Lansering och hantering av varumärkesidentitet